Home / Academy / DeFi / Automated Market Maker (AMM) – Een Complete Uitleg

Automated Market Maker (AMM) – Een Complete Uitleg

Automated Market Maker (AMM) - Een Complete Uitleg

Traditionele financiële markten zijn afhankelijk van centrale tussenpersonen om de handel tussen kopers en verkopers te vergemakkelijken. Met cryptocurrencies hebben we echter de mogelijkheid om direct peer-to-peer transacties uit te voeren. Dit heeft geleid tot de opkomst van gedecentraliseerde exchanges (DEX’s), geautomatiseerde liquidity providers, en Automated Market Makers (AMM’s). In dit artikel gaan we in op wat een AMM is, hoe het werkt, en waarom het een belangrijke rol speelt in de wereld van crypto.

Wat is een AMM?

Een Automated Market Maker (AMM) is een geautomatiseerd protocol dat handel in digitale valuta mogelijk maakt zonder de noodzaak van een tussenpersoon. Het wordt gebruikt door decentrale exchanges (DEX’s) om de prijs van handelsparen, zoals BTC/USDT, vast te stellen. Op deze manier kunnen gebruikers tokens omwisselen zonder afhankelijk te zijn van een traditioneel orderboek. De transacties worden namelijk direct afgehandeld via de AMM.

Elke decentrale exchange (DEX) kan zijn eigen Automated Market Maker (AMM) gebruiken. Het gevolg hiervan is dat sommige DEX’s mogelijk gunstigere prijzen kunnen bieden, wat ze populairder maakt dan andere.

Automated Market Makers (AMM’s) maken gebruik van een wiskundige formule om de prijs van een handelspaar vast te stellen, en deze prijs kan niemand direct beïnvloeden. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat de rol van Automated Market Makers van groot belang is. Niet alleen voor decentrale exchanges (DEX’s) maar ook voor vrijwel elke toepassing in Decentralized Finance (DeFi). De meeste DeFi applicaties ondersteunen peer-to-peer handel, en om deze transacties mogelijk te maken zijn AMM’s nodig.

Hoe werkt een AMM?

Een Automated Market Maker (AMM) maakt gebruik van slimme contracten die op de blockchain draaien, wat betekent dat de AMM niet wordt beheerd door een enkele centrale autoriteit. Om de werking van een AMM beter te begrijpen, kunnen we het vergelijken met de manier waarop de prijzen van cryptocurrencies worden bepaald.

Bij traditionele financiële markten worden prijzen vastgesteld door tussenkomst van financiële instellingen, makelaars en beurzen. Deze centrale autoriteiten spelen een cruciale rol bij het bepalen van de prijzen van activa. In het geval van cryptocurrency’s kan dit betekenen dat de prijzen worden beïnvloed door de handelsactiviteiten op grote beurzen.

In tegenstelling tot deze traditionele benadering, draait een Automated Market Maker op een blockchain met behulp van slimme contracten. Dit betekent dat de prijsbepaling volledig geautomatiseerd is en niet afhankelijk is van menselijke tussenkomst. De prijzen van cryptovaluta worden bepaald op basis van wiskundige formules en regels die zijn ingebouwd in deze slimme contracten. Hierdoor is de prijsvorming transparanter en onafhankelijk van centrale autoriteiten.

Deze gedecentraliseerde benadering, zoals gebruikt door AMM’s, biedt meer autonomie en controle aan gebruikers en minimaliseert de noodzaak van vertrouwen in derden. Het zorgt voor een meer open en eerlijk handelssysteem waar iedereen de prijzen en transacties kan controleren zonder afhankelijk te zijn van een centrale instantie.

Centrale vs. Decentrale Uitwisselingen

Om het concept van een AMM te begrijpen, moeten we het verschil begrijpen tussen gecentraliseerde crypto exchanges (CEX’s) en gedecentraliseerde crypto exchanges (DEX’s). In een CEX wordt de prijs van een handelspaar bepaald door vraag en aanbod op het platform, waarbij kopers en verkopers afhankelijk zijn van een orderboek. Hierdoor kan de prijs van een activum variëren van de ene beurs tot de andere.

Orderboek voorbeeld
Orderboek van BTC/USDT

Aan de andere kant gebruikt een DEX een AMM om handel mogelijk te maken. Gebruikers handelen rechtstreeks met elkaar via slimme contracten op een blockchain. De AMM zorgt voor liquiditeit via liquidity pools, zonder de noodzaak van een orderboek. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van een liquidity pool op Uniswap, een populaire DEX.

Uniswap Liquidity Pool voorbeeld Automated Market Maker (AMM)

WBTC/USDT liquidity pool

Liquidity Pools

Een liquidity pool is een soort fonds dat bestaat uit twee cryptocurrencies. Gebruikers storten hun tokens in deze pool en in ruil hiervoor ontvangen ze LP tokens. Deze LP tokens vertegenwoordigen het aandeel van de gebruiker in de pool.

Gebruikers kunnen tokens uit de pool halen en LP tokens inwisselen wanneer ze transacties uitvoeren. De verhouding van de tokens in de pool verandert op basis van de transacties. Hierdoor kunnen gebruikers efficiënt handelen zonder te wachten op kopers of verkopers.

Impermanent loss

Het risico op impermanent loss is een belangrijk onderdeel om te begrijpen in de wereld van liquidity pools. Dit risico ontstaat wanneer de prijzen van de tokens in de liquidity pool veranderen in vergelijking met het moment waarop ze werden ingelegd. Als een token in waarde stijgt, kan het zijn dat de liquidity provider minder van die token heeft en meer van de andere token. Dit kan leiden tot verlies in vergelijking met simpelweg het vasthouden van de oorspronkelijke tokens. Zorg dat je dit fenomeen goed begrijpt voordat je besluit om liquidity provider te worden.

Waar kan een liquidity pool voor gebruikt worden?

Liquidity pools hebben veelzijdige toepassingen in de wereld van crypto. Hoewel hun belangrijkste functie is om liquiditeit te verschaffen voor gedecentraliseerde exchanges, worden ze ook gebruikt voor governance binnen crypto projecten. De community kan via een liquidity pool geld ophalen om projecten te financieren en om de stemming over voorstellen te peilen.

Binnen Decentralized Finance (DeFi) fungeren liquidity pools als verzekering tegen smart contract risico’s. Deze pools bevatten tokens om eventuele verliezen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. Gebruikers betalen transactiekosten, die worden uitgekeerd aan de liquidity providers als beloning.

Daarnaast worden liquidity pools gebruikt als onderpand voor synthetische tokens, die hun waarde ontlenen aan andere activa, zoals aandelen of grondstoffen. Hierdoor wordt zekerheid geboden dat deze synthetische tokens daadwerkelijk een bepaalde waarde hebben.

Liquidity farming

Het verdienen van geld door liquiditeit te verschaffen aan een liquidity pool wordt vaak aangeduid als ‘liquidity farming’ of ‘yield farming‘. Liquidity providers kunnen aanzienlijke rendementen behalen op hun tokens door deel te nemen aan deze activiteit. Deze beloningen worden weergegeven als APR (Annual Percentage Rate) of APY (Annual Percentage Yield) en vertegenwoordigen het jaarlijkse rendement op de ingelegde tokens.

Vaak stijgt de beloning wanneer een liquidity provider zijn tokens langer uitleent. Dit is vanwege het risico dat de provider bereid is te lopen en het langetermijnkarakter van de liquiditeit die zij verschaffen. Het verdienmodel van liquidity farming heeft een snelgroeiend ecosysteem van financiële diensten gecreëerd in de wereld van DeFi.

Conclusie

Traditionele financiële markten vertrouwen op tussenpersonen om transacties tussen kopers en verkopers te faciliteren. In de wereld van cryptocurrencies hebben we echter de vrijheid om direct peer-to-peer transacties uit te voeren, wat heeft geleid tot de opkomst van gedecentraliseerde exchanges (DEX’s), geautomatiseerde liquidity providers en Automated Market Makers (AMM’s). Dit artikel geeft je een inzicht in wat een AMM is, hoe het functioneert en waarom het een essentiële rol speelt binnen de crypto industrie.

Een AMM, of Automated Market Maker, is een geautomatiseerd protocol dat de handel in digitale valuta mogelijk maakt zonder de noodzaak van een tussenpersoon. Het wordt ingezet door gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) om de prijzen van handelsparen vast te stellen, zoals BTC/USDT. Deze prijzen worden direct bepaald via de AMM, waardoor gebruikers tokens kunnen omwisselen zonder een traditioneel orderboek te raadplegen.

AMM’s vertrouwen op wiskundige formules om prijzen te berekenen, wat betekent dat niemand directe invloed heeft op deze prijzen. Hun rol is van groot belang voor bijna elke toepassing binnen Decentralized Finance (DeFi). De meeste DeFi apps ondersteunen peer-to-peer handel en vertrouwen op AMM’s om deze transacties mogelijk te maken.

Gebruikers kunnen ook rendement behalen door deel te nemen aan liquidity farming. Hierbij vergrendel je tokens in een pool in ruil voor beloningen. Het is echter wel belangrijk om op de hoogte te zijn van het risico op impermanent loss. Dit kan voorkomen wanneer de waarde van tokens in een liquidity pool verandert ten opzichte van het moment van storting.

Finst - Bitcoin kopen met 82% lagere tarieven

Ter wille van transparantie:
Deze blog kan affiliate links bevatten. Als je een aankoop doet via een van deze links, kunnen we een kleine commissie ontvangen. Wees gerust dat we alleen producten en diensten aanbevelen die we persoonlijk hebben gebruikt en waarvan we geloven dat ze waarde toevoegen voor onze lezers. Bedankt voor je steun!

Word gratis lid.

Ontvang de laatste info en tips op het gebied van crypto.

Scroll naar boven