Home / Academy / Cryptocurrency / Wat zijn Soulbound Tokens (SBT)?

Wat zijn Soulbound Tokens (SBT)?

Wat zijn Soulbound Tokens (SBT)

Soulbound tokens zijn misschien wel een van de meest veelbelovende innovaties die voortkomen uit blockchain technologie. In dit artikel leer je wat soulbound tokens (SBTs) zijn en zullen we de voor- en nadelen van SBTs onderzoeken. Ook bespreken we hun toepassingen in Web3, bekijken we voorbeelden van praktische implementaties en ontdek je wat er gebeurt als je je “Soul” verliest.

Wat zijn SBT’s?

Soulbound tokens (SBTs) werden bedacht door Ethereum-oprichter Vitalik Buterin, gepubliceerd in een blogpost. Hij beschrijft ze als een manier om de “hyper-financialisatie” van Web3 die we vandaag de dag zien te verhelpen. Ze moeten een bijdrage leveren aan een gedecentraliseerde samenleving, die de relaties, reputatie en het opbouwen en beheren van gemeenschappen zal verbeteren.

Technisch gezien zijn soulbound tokens niet-overdraagbare NFT’s, oftewel unieke en publiek verifieerbare tokens. Buterin ziet ze als een manier om “sociale vertrouwensrelaties te coderen” en om de overgang naar een gedecentraliseerde samenleving te vergemakkelijken. Zo zouden deze tokens bijvoorbeeld kunnen dienen als tokenized representaties van een cv of als een manier om bepaalde prestaties en lidmaatschappen weer te geven.

SBTs zijn gekoppeld aan een individu, een organisatie of een entiteit. Ze zijn specifiek gebonden aan een wallet gedurende de levensduur ervan. SBTs kunnen bijvoorbeeld een historisch overzicht tonen van een individu, zoals zijn of haar werkgeschiedenis. Dezelfde persoon kan echter ook een SBT hebben die andere prestaties en kenmerken vertegenwoordigt. Het is dus mogelijk om meerdere “Souls” te hebben.

De voor- en nadelen van Soulbound Tokens

Voordelen

SBTs bieden diverse voordelen voor Web3, waarbij ze het vertrouwen vergroten door de noodzaak van Web2-tools overbodig te maken. In tegenstelling tot NFTs, die sterk leunen op platforms zoals Twitter en OpenSea, stellen SBTs individuen of entiteiten in staat aanbevelingen te geven of te ontvangen nadat zij zaken met elkaar hebben gedaan. Leningen worden ook aan verifieerbare entiteiten gekoppeld, waardoor er een sociaal aspect ontstaat bij het verstrekken van krediet.

Soulbound tokens geven een betere weergave van integriteit, vertrouwen en relaties. Zo veranderd Web3 van een op geld gerichte industrie naar een meer op reputatie gebaseerd kader, ondersteund door samenwerking en reputatiemanagement door gebruikers van het netwerk.

SBTs bevatten unieke gegevensrecords die zijn gebonden aan een specifieke entiteit. Hierdoor zijn ze, in tegenstelling tot NFT’s, niet vrij verhandelbaar. SBTs hebben geen financiële waarde en kunnen niet worden verhandeld, waardoor duidelijk blijft wie de eigenaar is.

Nadelen van SBTs

Een van de belangrijkste punten van kritiek is dat SBTs een dystopische toekomst zouden kunnen faciliteren met hoge niveaus van toezicht en controle. Door bijvoorbeeld de arbeidsgegevens van een individu aan een token te koppelen, zouden partijen met toegang tot dergelijke informatie te veel invloed hebben op degene waar de gegevens toe behoren.

Een ander punt van zorg is dat hoewel het aantrekkelijk lijkt om off-chain gegevens op te nemen, het waarschijnlijk lastig is om deze te verbinden met on-chain records (gegevens die op de blockchain staan opgeslagen). Ook kan het ontbreken van een uniforme standaard voor SBTs resulteren in verschillende blockchains die hun eigen soulbound tokens uitgeven, vergelijkbaar met diverse NFT collecties op verschillende platforms.

Hoe kunnen SBTs worden gebruikt?

SBTs hebben diverse interessante toepassingen. Hier zijn er een aantal:

NFT Kunst

Eigenaren van NFT’s hebben nog steeds gecentraliseerde platforms zoals OpenSea nodig om hun bezit van digitale verzamelobjecten te benadrukken. Met SBTs zou het mogelijk zijn om de herkomst van een NFT te bewijzen door deze te koppelen aan de Soul van de eigenaar (oftewel hun unieke portemonnee).

Digitale CV

SBTs zouden het proces van het controleren van werkervaring stroomlijnen en de transparantie ervan vergroten. Ze zouden een controleerbaar digitaal CV bieden dat de reputatie van een sollicitant versterkt, vooral bij het verifiëren van werkgegevens in verschillende sectoren of landen.

DAOs

DAOs zijn kwetsbaar voor Sybil-attacks, waarbij aanvallers meerdere wallets kunnen maken om meer stemkracht te verkrijgen. Met soulbound tokens zouden DAOs onderscheid kunnen maken tussen echte Souls en valse wallets. Souls met meerdere SBTs zouden meer stemkracht kunnen krijgen op basis van hun betrouwbaarheidsscore.

Ongedekte leningen

Door de privacygerichte aard van crypto-leningen is er op dit moment geen manier om de kredietwaardigheid van gebruikers vast te stellen. Met SBTs zou dit wel mogelijk zijn, waardoor er een tokenized, transparante en gedecentraliseerde versie van kredietwaardigheid onstaat. Dit opent de deur naar ongedekte leningen op de blockchain.

Certificeringen en documentatie

SBTs kunnen worden gebruikt om certificeringen en documentatie vast te leggen die momenteel alleen op centrale databases staan opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan academische gegevens of certificeringen die niet voldoen aan een universele standaard.

Bewijs van aanwezigheid

Tot slot zou ook het bewijs van aanwezigheid bij fysieke of digitale evenementen interessant kunnen zijn. Zo zou academische aanwezigheid kunnen worden vastgelegd met een soulbound token, dat gekoppeld is aan het academische record van een student en later aan hun werkervaringsrecord.

Wat zijn voorbeelden van SBTs in praktijk?

Voorbeelden van toekomstig gebruik van soulbound tokens zijn onder andere:

  • Bewijs van herkomst van NFTs
  • DAO-bestuur en stemming
  • Leningen zonder onderpand in DeFi
  • Airdrops gekoppeld aan Souls
  • Bewijs van aanwezigheid
  • Digitale arbeidsrecords
  • Digitale bewijzen van certificeringen, documentatie, etc.
  • Medische geschiedenis

Wat gebeurt er als je je Soul verliest?

Als je je Soul verliest, kunnen je token(s) worden hersteld via sociale herstelmechanismen. Je benoemt verschillende “Guardians” voor je SBTs, die de wallet keys kunnen wijzigen met goedkeuring van de meerderheid. Deze “Guardians” kunnen betrouwbare individuen, organisaties of anderen zijn. Dit mechanisme is echter afhankelijk van voortdurende goede relaties met je Guardians.

Een alternatief mechanisme is gemeenschapsherstel. De uitgevers van certificaten kunnen bijvoorbeeld de sleutels van je “Certificate SBT” wijzigen nadat je goedkeuring hebt gegeven. Beide methoden bevinden zich nog in de experimentele fase.

Tot slot

In de wereld van Web3 bieden soulbound tokens (SBTs), bedacht door Ethereum-oprichter Vitalik Buterin, veelbelovende oplossingen voor diverse uitdagingen. Zo zounden SBTs de crypto-industrie helpen veranderen van een systeem dat draait om geld naar een systeem gebaseerd op reputatie. Met SBTs kunnen mensen en bedrijven elkaar aanbevelen en zelfs leningen afsluiten zonder onderpand.

Hoewel SBTs veel voordelen hebben, zijn er ook zorgen. Sommigen denken dat het gebruik van SBTs kan leiden tot te veel controle en toezicht. Ook kan het lastig zijn om informatie op en buiten de blockchain goed aan elkaar te koppelen. Het is dus belangrijk om goed na te denken over hoe we SBTs gebruiken.

We weten nog niet precies hoe SBTs zich in de echte wereld gaan gedragen. Maar ze hebben zeker het potentieel om de manier waarop we met elkaar omgaan op het internet te veranderen.

Ter wille van transparantie:
Deze blog kan affiliate links bevatten. Als je een aankoop doet via een van deze links, kunnen we een kleine commissie ontvangen. Wees gerust dat we alleen producten en diensten aanbevelen die we persoonlijk hebben gebruikt en waarvan we geloven dat ze waarde toevoegen voor onze lezers. Bedankt voor je steun!

Word gratis lid.

Ontvang de laatste info en tips op het gebied van crypto.

Scroll naar boven